02-06-2019

Zonnepanelen op dak kunnen helft Nederlandse elektriciteitsbehoefte opwekken

De energietransitie in Nederland is in volle gang. Alle projecten die ervoor zorgen dat we als land onze klimaatdoelen halen, zijn een stap in de goede richting. Toch kunnen we betere keuzes maken als het gaat over het benutten van de ruimte in Nederland. Uit onderzoek van Deloitte (2018) blijkt namelijk dat we in bijna de helft van de totale elektriciteitsvraag voorzien door enkel onze geschikte daken te benutten. Het opzetten van grootschalige zonneparken ten koste van vruchtbare landbouwgrond kan in vele gevallen rekenen op veel weerstand. Is het niet beter om in te zetten op het benutten van de daken in ons land?

 

892 vierkante kilometer aan geschikt dakoppervlak

Nederland heeft momenteel ongeveer 9 miljoen gebouwen. Daarvan heeft slechts 4,4 procent zonnepanelen op zijn daken liggen; in 2017 een totaal van 3 miljoen zonnepanelen. Deze zonnepanelen voorzien in minder dan 2 procent van de totale Nederlandse vraag naar elektriciteit. Uit Deloitte’s analyse blijkt er 892 km2 dakoppervlak geschikt is voor zonnepanelen. Dit is vergelijkbaar met 125.000 voetbalvelden. In dit optimale scenario kunnen er 270 miljoen zonnepanelen worden geïnstalleerd die in totaal 217 petajoule kunnen opwekken. Dit betekent dat zonne-energie kan voorzien in 50 procent van de totale elektriciteitsvraag. De totale opbrengst van zonnepanelen op daken van woonhuizen zou bijna 80 petajoule zijn, wat gelijk staat aan 98 procent van de totale elektriciteitsvraag van huishoudens in Nederland.

Terugdringen CO2-uitstoot

Nederland wil dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent is teruggedrongen. Zonnepanelen op elk daarvoor geschikt dak installeren kan de aan elektriciteitsproductie gerelateerde CO2-uitstoot terugbrengen met 63 procent. Dit brengt de totale CO2-uitstoot terug met 20%. Gebaseerd op de huidige energieproductie en -consumptie zou het aandeel duurzame energie stijgen naar 16 procent.

Voordelen en uitdagingen van impuls zonne-energie

Zonnepanelen installeren op elk daarvoor geschikt dak zou niet alleen de CO2-uitstoot enorm verminderen, maar ook een boost geven van 100 miljard euro aan de Nederlandse zonne-energiesector en extra banen creëren. Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. Alleen weten wat zonnepanelen kunnen opbrengen betekent niet dat ze volgend jaar op elk daarvoor geschikt dak liggen. De opbrengst van zonne-energie kan groeien van 6 petajoule naar 217 petajoule. Zelfs met een geschatte groei van 40 procent per jaar, zou de installatie van zonnepanelen op elk daarvoor geschikt dak 10 jaar in beslag nemen. Naast de groei en de installatiecapaciteit zijn er nog drie uitdagingen wanneer het tempo van de aanleg van zonnepanelen versnelt: stimuleringsprogramma’s van de overheid, beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk en energieopslag.

Klik hier voor Deloitte’s volledige artikel.