Dit is wat we willen
OIO faciliteert en geeft inhoud aan het veranderingsproces. We willen de toekomst op een eigen wijze inkleuren en ruim baan geven aan inspirerende ideeën en dromen die hieraan bijdragen. Dit doen we met respect voor de huidige werkelijkheid. Samen met mensen en organisaties analyseren we de bestaande situatie en beschrijven we de gewenste toekomst. Hierin analyseren we actuele thema’s en wordt de invloedrijkheid bepaald. Hierdoor bevindt OIO zich aan de frontlinie waar nieuwe perspectieven en ideeën worden ontwikkeld, getest en bekritiseerd.

Dit is zoals we het willen
We zijn een School voor Tijdrijpmakers. Wij nodigen mensen uit om in dialoog stem te geven aan het eigen wenkend perspectief. Open vragen stellen, respect tonen voor ongebruikelijke ideeën, zicht krijgen op het veranderingsproces. Die expertise helpen we toegankelijk te maken. De tijdrijpmakers zijn de mensen die uiteindelijk de nodige transitie in gang zetten.