De ‘O’ ter linkerzijde en ter rechterzijde verbinden zich met elkaar tot twee cirkelgangen, maar blijven tegelijkertijd ook gescheiden van elkaar door een breuklijn, die symboliseert de transitie.De ‘O’ links is het symbool voor het oog, dat onze blik richt op het verleden als ervaringsbron; de ‘O’ rechts is het symbool voor het oog, dat onze blik richt op de toekomst als wenkend perspectief; de ‘I’ is het symbool van het nu.