Energietransitie

Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde manier van denken die het heeft gecreëerd. In een wereld waarbij de fossiele brandstoffen uitgeput raken en waarbij achter de schermen energievoorziening gebruikt wordt als machtsmiddel is er behoefte naar duurzame onafhankelijkheid. Dit vraagt om vast gewortelde tradities los te laten om zo uiteindelijk een nieuwe vorm van bewustzijn te kunnen bereiken die fundamenteel anders denkt. De energietransitie is een goed voorbeeld van deze overgang. OIO draagt hieraan bij.

Enie.nl is een initiatief van OIO die ervoor zorgt dat de keuzes en verantwoordelijkheden worden neergelegd bij het individu. Enie.nl streeft naar een wereld waarin duurzame energie de nummer één bron van energie is. Deze energiebron wordt door mensen zelf gecreëerd en gecontroleerd en geen enkele energieleverancier of producent kan hier invloed op uitoefenen. In de optiek van enie.nl is zonne-energie dé manier om dit mogelijk te maken. Zonne-energie is een middel om terug te gaan naar de essentie van energie en de uitputting van de aarde te laten stagneren. Het is het doel van enie.nl om de organisatie te zijn die bewustwording creëert en duurzame energie mogelijk maakt voor iedereen. Duizenden mensen hebben via enie.nl al afscheid genomen van een achterhaalde manier van energieopwekking.