De tijd rijp maken
De basis van verandering is het creëren van een wenkend perspectief. Een visie waarin een nieuwe wereld kan worden gedefinieerd en deze vol overtuiging wordt nagestreefd. Deze toekomst doet zijn intrede wanneer de huidige tijd rijp is. Op dat moment zijn alle voorwaarden geschept om te kunnen veranderen. Het aanleggen van de noodzakelijke bedding hiervoor is mensenwerk wat kan worden omschreven als ‘tijdrijpmaken’. Alleen dan kan transitie plaatsvinden en laat de verandering haar ware kracht zien.

Het nieuwe bewustzijn
Sinds de verlichting wordt ons op het hart gedrukt om vooral aandacht te besteden aan de uiterlijke wereld om ons heen. Dit is gepaard gegaan met de voorkeur voor pure ratio. Het heeft ons vooruitgang gebracht, maar het wordt steeds duidelijker dat deze houding ook verwoestende neveneffecten heeft. Immers, we zijn als mensheid nog nooit zoveel geconfronteerd geweest met crisissen dan nu. De grens van een niet houdbare manier van denken is bereikt. Er is een andere, aanvullende en bevrijdende invalshoek nodig. Want, zoals Albert Einstein ooit beoogde: ''Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde manier van denken die het heeft gecreëerd''. Hiervoor is een nieuw bewustzijn nodig. Want de volheid van het leven omvat meer dan meten en calculeren.