Cees Zwart

Prof. Dr. Cees Zwart (1934) studeerde van 1954 tot 1960 sociale economie in Rotterdam. Hij promoveerde in 1972 tot doctor in de economische wetenschappen op een proefschrift over ‘De integratie van organisatiekunde en veranderkunde’. Zijn boek ‘Gericht veranderen van organisaties’(1974) wordt door velen als een standaardwerk beschouwd. Het gaat over de historische overgang in de ontwikkelkunde van gedragsbeïnvloeding naar systeemtransformatie.

Zowel in zijn wetenschappelijk werk als in zijn gevarieerde advieswerk heeft hij zich vooral bezig gehouden met de grensvlakken van mensontwikkeling, organisatieontwikkeling en maatschappij ontwikkeling. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Cees Zwart is nog steeds actief als raadgever, publicist en verteller. Zijn huidige werkthema’s zijn: ontwikkelkunde in de context van turbulentie, koerszoekend leiderschap, de dynamiek van de menselijke levensloop en fundamentele transities in de samenleving. Hij staat op de bres voor grensverleggende denkbeelden.

Cees